Letový riaditeľ MLD SIAF: Neexistuje JA. Iba MY

Domov > Blog > Príprava SIAFu > Letový riaditeľ MLD SIAF: Neexistuje JA. Iba MY
Letový riaditeľ MLD SIAF: Neexistuje JA. Iba MY
13.08.2017

Keď sa spýtate bývalého lídra legendárnych Bielych Albatrosov Ivana Chvojku, prečo ho baví podieľať sa na príprave Medzinárodných leteckých dní na pozícii letového riaditeľa, okrem iného vám povie, že to človeka fyzicky aj psychicky omladí. Zdá sa to byť neuveriteľné, keď sa pozriete na šialene dlhý zoznam činností, ktoré musí vykonať letová skupina pod jeho vedením, aby sa SIAF uskutočnil.

Prípravná fáza nového ročníka sa začína krátko po tom ostatnom

Už pár týždňov po skončení leteckých dní sa celý tím Slovenskej leteckej agentúry pohrúži do príprav tých budúcoročných. Počiatočná predstava o účastníkoch vychádza aj zo snahy o čo najväčšiu rozmanitosť. „Snažíme sa vybrať niečo z histórie, niečo aj tichšie, vrtuľové a také doplnenie niečím hlasnejším, prúdovým, poprípade nejaké skupiny,“ hovorí pplk. v. v. Ing. Ivan Chvojka. Kým oslovení účinkujúci potvrdia svoju účasť, spracúvajú sa základné dokumenty, ktoré vychádzajú z platných predpisov, ako je napríklad smernica NATO STANAG 3533. „Stanovuje napríklad minimálne poveternostné podmienky, minimálne výšky, vzdialenosti vystupujúcich od divákov, vzdialenosti prekážok a podobne. Tieto predpisy počas leteckých dní striktne dodržiavame,“ pokračuje letový riaditeľ SIAF.

Bez dotazníka sa ani SIAF nepohne

Každý, kto potvrdí svoju účasť na leteckých dňoch, vypĺňa podrobný dotazník, z ktorého čerpajú nevyhnutné informácie všetky skupiny organizačného tímu. Na základe nich vedia napríklad presné počty účastníkov, ich požiadavky na zásoby paliva, potrebné rozmery stanovišťa, dĺžku letovej ukážky a mnoho ďalších údajov.

My v letovej skupine podľa vyplnených dotazníkov zostavujeme aj plán príletov lietadiel. Každý si určuje predbežný termín príletu, ale ak by hrozilo, že by v jednom momente chceli pristáť viacerí, upravíme presné časy príletov na prijateľné intervaly. Je to dôležité pre bezpečnosť leteckej prevádzky a tiež pre ľudí, ktorí sa vystupujúcim venujú na zemi,“ vysvetľuje Ivan Chvojka.

Tvorba programu

Letový riaditeľ SIAF neustále zdôrazňuje tímový charakter organizácie leteckých dní: Nehovorí JA, iba MY. Príprava programu podujatia je však predsa len jeho individuálnou záležitosťou: „Program mám vždy v troch variantoch – aj na dobré poveternostné podmienky, aj na horšie, aj na nulové podmienky. Snažím sa zostaviť ho tak, aby sa striedali rýchle a hlučné lietadlá s pomalými vrtuľovými, poprípade so zoskokmi parašutistov alebo bezmotorovými lietadlami. Musím brať do úvahy aj sprievodné akcie alebo charterové lety. Program sa nemení, v priebehu podujatia doň zasahujem len v nutných prípadoch, napríklad pri poruche lietadla.“

Tesne pred leteckými dňami je husto

Najneskôr dva mesiace pred podujatím sa pozvaným účastníkom posielajú všetky informácie a súradnice nevyhnutné pre ich vystúpenie na SIAF. Display Order potom dostávajú aj krátko po prílete na Sliač. Medzitým sa pripravujú informačné panely k statickým ukážkam a prebieha dodatočná komunikácia s niektorými pilotmi. „Zástupca letového riaditeľa Peter Hatalčík je touto robotou priam zavalený. Telefonuje, mailuje, zisťuje všetky detaily, ktoré pozvaní piloti neuviedli v úvodných formulároch. Keď organizuje letecké dni armáda, ako napríklad v Zeltwegu alebo vo Fairforde, účastníkom sa rozošlú nariadenia a berú sa ako rozkaz. My sme však civilná organizácia. Isteže, ak niekto trebárs zo služobných dôvodov musí priletieť o deň neskôr, musíme mu vyhovieť,“ vysvetľuje Ivan Chvojka.

Deň nácvikov je najnáročnejší

Týždeň pred leteckými dňami sa letový riaditeľ sťahuje z Košíc na Sliač a domov sa vracia až po skončení SIAF. So svojím tímom kontroluje správnosť označenia letiska podľa prijatých predpisov a stanovených súradníc. V deň príletov, vo štvrtok pred víkendovými leteckými dňami, je už na riadiacej veži a koordinuje činnosti medzi jednotlivými zložkami: „Každému, kto na Sliači pristane, musíme byť pripravení doplniť palivo, urobiť prehliadku, poskytnúť materiály na informačnom stredisku a aj odvoz k hotelu. Moji ľudia z letovej informačnej skupiny odovzdajú posádke plán nácvikov a program, dohodnú odletový čas, navrhnú trať, ponúknu pomoc, ak je potrebná. Najnáročnejší je však piatok. Za jeden deň totiž musíme stihnúť všetky nácviky a skoordinovať ich s oneskorencami, ktorí nemohli priletieť vo štvrtok. Sú však pripravení na to, že budú musieť niekde na okraji priestoru čakať, pretože nácvik letovej ukážky je povinný a má prednosť,“ približuje Ivan Chvojka.

Najvyššie autority leteckých dní: bezpečnosť a počasie

Letový riaditeľ SIAF sa kedysi ako vedúci leteckej skupiny Biele Albatrosy zúčastnil na vyše sedemdesiatich leteckých dňoch. Preto veľmi dobre vie, že účinkujúci sa bez problémov prispôsobujú rozhodnutiam organizátorov vychádzajúcim z bezpečnosti a počasia. „Počas každého leteckého dňa sa ráno a popoludní koná spoločná predletová príprava. Všetci, ktorí v danú časť dňa vystupujú, sa oboznámia s poveternostnými podmienkami, predpoveďou na niekoľko najbližších hodín a pripomenieme im obmedzenia. Brífing sa zaznamenáva slovom aj obrazom, pretože slúži ako dokumentácia. V letovej skupine sú zároveň štyria ľudia, ktorí sa striedajú pri kontrole hraníc dvoch vzdušných sektorov tak, aby boli dodržané zásady bezpečnosti. Hranica pre nadzvukové lietadlá je ďalej od divákov, než hranica pre pomalšie stroje. Musíme rátať aj s mimoriadnou situáciou, preto sú neustále k dispozícii aj hasiči a zdravotníci,“ zdôrazňuje Ivan Chvojka.

Výdych prichádza až po úspešnom odlete posledného lietadla

V pondelok po víkendovom podujatí letový riaditeľ koordinuje odlet lietadiel v poradí, aké si dohodli pri svojom prílete na Sliač. Ivan Chvojka opúšťa letisko, až keď je prázdne. S pocitom, že svoje dlhoročné skúsenosti pilota, inštruktora, veliteľa letky, inšpektora Leteckého úradu (v súčasnosti Dopravného úradu SR) pre pilotov vojenskej kvalifikácie L-39, vedúceho Bielych Albatrosov, inšpektora Slovenského národného aeroklubu aj letového examinátora Leteckého úradu SR opäť využil do poslednej bodky. „Je to náročná funkcia a vyžaduje si odborníka. Aj STANAG 3533 uvádza, že letový riaditeľ má byť človek, ktorý má za sebou skúsenosti ako účastník leteckých dní. Je to pre mňa česť a tiež kontakt s prostredím, v ktorom som žil dlhé roky. Človeka to tak trochu prenesie do minulosti a myslím si, že ho aj fyzicky a psychicky omladí,“  tvrdí letový riaditeľ MLD SIAF.